Persondatapolitik

By og Handel ApS (Seomondo ApS) må gerne tage kontakt til alle, som har angivet deres kontaktoplysninger via ByogHandel.dk eller via kampagner som By og Handel foretager. Det er således underordnet om du som bruger angiver dine kontaktoplysninger til By og Handel via en formular på ByogHandel.dk, via en kampagneformular på f.eks. sociale medier eller på anden måde. Du modtager kun eventuelle nyhedsbreve, såfremt du aktivt har givet tilladelse til dette. Vi behandler alle persondata fortroligt, i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning og i henhold til denne persondatapolitik. 

 

1. Kontaktoplysninger for dataansvarlig

By og Handel ApS er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Her er vores kontaktoplysninger:

By og Handel ApS (Seomondo ApS)
Værkstedsgården 8, 1.
2620 Albertslund
CVR-nr.: 33356811
Tlf.: 20 81 93 57
Kontatkformular

 

2. Beskrivelse af brugen personoplysninger 

Hos By og Handel ApS (Seomondo ApS) værner vi om dine personoplysninger og overholder de databeskyttelsesretlige regler, som gælder i EU's databeskyttelsesforordning. Vores persondatapolitik er gældende for personoplysninger, som du har givet til os eller som vi f.eks. har indsamlet ifm. et kundeforhold, leverandørforhold eller samarbejdsforhold. Nedenfor kan du læse nærmere om hvordan vi indhenter personoplysninger og hvad vi bruger dem til.

2.1. Når du benytter kontaktformularen på ByogHandel.dk

Den generelle kontaktformular på ByogHandel.dk findes på ByogHandel.dk/kontakt. Når benytter kontaktformularen, så skal du udfylde følgende felter:

  • Navn

  • Email

  • Emne

  • Besked

I dette tilfælde er det således kun nødvendigt at angive en personlig mail, som du giver tilladelse til at By og Handel eventuelt benytter til at kontakte dig.  

Såfremt du eller din virksomhed ikke indleder et kundeforhold med By og Handel ApS, så sletter vi dine personoplysninger, mails m.m. senest 3 år efter din sidste henvendelse. Vi bestræber os dog på, hvert år i perioden op til d. 31.12. at rydde op i mails og slette ikke nødvendig persondata på vores server, lokale drev og cloud drev.

2.2. Tilmelding til nyhedsbrev eller løbende modtagelse af tilbud

By og Handel benytter sig ikke i øjeblikket af tilmelding til nyhedsbreve eller til løbende modtagelse af tilbud. De mailoplysninger, som du eventuelt har angivet i kontaktformularen vil således ikke blive brugt til udsendelse af nyhedsbreve eller til løbende udsendelse af tilbud. Såfremt By og Handel på et tidpunkt vælger at benytte sig af nyhedsbreve eller automatisk udsendelse af tilbud via mail, så vil vi bede om et forudgående aktivt samtykke af dette i henhold til markedsføringsloven.   

2.3. Formålet med indhentning af persondataoplysninger fra formularer

Formålet med at indhente oplysninger via vores formularer er, at vi kan kontakte dig og følge op på din henvendelse. Vores opfølgning på din deling af kontaktoplysninger vil oftest være med henblik på salg af vores varer og tjenesteydelser til dig eller din virksomhed. Dog vil mange af vores henvendelser kun kunne betegnes som direkte svar på dit spørgsmål eller din kommentar. 

2.4. Persondata ifm. kunderelationer, leverandørrelationer, samarbejdsrelationer 

By og Handel ApS (Seomondo ApS) indhenter og gemmer kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Dette gøres for at sikre en almindelige drift at virksomheden, så vi f.eks. kan kommunikere med relevante konktaktpersoner hos vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Persondata bruges også som reference i forbindelse med fakturering og betaling til og fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 

By og Handel forpligter sig til at slette dine personoplysninger, mails m.m. senest 5 år efter at kunderelationen, leverandørrelationen eller samarbejdsrelationen med din virksomhed afsluttes. Dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bestræber os dog på, hvert år i perioden op til d. 31.12. at rydde op i mails og slette ikke nødvendig persondata på vores server, lokale drev og cloud drev.

 

3. Andre modtagere af personoplysninger

By og Handel ApS (Seomondo ApS) sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til uvedkommende i Danmark eller udlandet. Vi offentliggør aldrig dine personoplysninger, medmindre vi udtrykkeligt har fået en godkendelse til at gøre dette i en bestemt sammenhæng.

Vores hjemmeside er hostet hos AzeHosting ApS, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i AzeHostings datacentre. AzeHosting benytter i øjeblikket et datacenter i Danmark. AzeHosting har ikke nogen tilladelse til at overfører de af By og Handel indhentede personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Den databehandleraftale som AzeHosting har med deres kunder, heriblandt By og Handel, kan du læse mere om i AzeHostings handelsbetingelser

By og Handel forbeholder sig ret til at videregive personoplysninger til eksterne konsulenter og leverandører, som arbejder sammen med By og Handel om salg og levering af produkter og tjenesteydelser. Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at kunne levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til og for os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

4. Cookies

Om brug af cookies se venligst vores Cookie-politik. Hvis cookies indebærer registrering af personoplysninger vil det fremgå af vores Cookie-politik og/eller denne persondatapolitik. 

 

5. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet eller ændret dine persondata
• At få slettet persondata (ret til at blive glemt)

Ønsker du ikke længere, at By og Handel skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, så kan du også sende os en anmodning herom til vores kontaktformular

Vi gør dog opmærksom på, at såfremt du eller din virksomhed er eller har været kunde hos, så er der visse lovkrav, som vi skal være i stand til at opfylde. I henhold til regnskabslovgivningen, så skal vi beholde dine oplysninger i 5 år fra udgangen af regnskabsåret. Ifølge forbrugerlovgivningen skal vi kunne leve op til reklamationsretten på 2 år for salg til private og minimum 1 år for salg til erhverv. Derfor vil der lovmæssigt være vise frister for, hvornår du som tidligere kunde hos By og Handel, kan få slettet dine persondata hos os.   

Såfremt der sker et datalæk, som omfatter dine personoplysninger, så er By og Handel forpligtet til, at oplyse dig om det. Såfremt et datalæk sker hos vores hostingudbyder AzeHosting, så taget vi forbehold for, at AzeHosting har orienteret os om dette datalæk. Både By og Handel og AzeHosting tilstræber at holde ByogHandel.dk og serveren, så godt beskytte mod hackerangreb, som muligt. Dette sker bl.a. ved løbende opdatering af CRM-systemet, PHP-versionen og plug-ins for hjemmesiden samt løbende overvågning af forskellige typer af eventuelle hackerangreb.  

Er du utilfreds med den måde By og Handel behandler dine persondata på, så har du også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside og her finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage. 

 

6. Opdatering af denne persondatapolitik

Vi gennemgår regelmæssig denne persondatapolitik, for at sikre at den er opdateret og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kan ændre vores persondatapolitik uden varsel. I bunden af denne hjemmeside kan du se, hvornår persondatapolitikken senest er blevet opdateret. Bemærk dog, at denne automatiske datering indsættes lige meget om der har været tale om større ændring i persondatapolitikken eller om der kun er foretaget mindre sprogmæssige ændringer og rettelser på denne side. 

 

Udvalgte Annoncer